Tìm kiếm

Tổng số: 2247
1

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải lignin từ phế phụ phẩm sau thu hoạch nhãn

Mã đề tài: SV2021-12-62

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

2

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc các mẫu giống lúa có tiềm năng về hiệu suất sử dụng đạm

Mã đề tài: SV2021-12-61

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

3

Mã đề tài: SV2021-12-60

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

4

Mã đề tài: SV2021-12-59

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

5

Đánh giá thử nghiệm ảnh hưởng gen PRL24 với khả năng sản xuất trứng ở gà Liên Minh

Mã đề tài: SV2021-12-58

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

6

Thực trạng phương pháp học từ vựng tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: SV2021-07-34

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 30-12-2021

7

Mã đề tài: SV2021-07-33

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 30-12-2021

8

Mã đề tài: SV2021-07-32

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 30-12-2021

9

Thực trạng việc học ngoại ngữ của sinh viên không chuyên ngữ tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mã đề tài: SV2021-07-31

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 30-12-2021

10

Mã đề tài: SV2021-06-30

Thời gian thực hiện:
01-01-2021 - 31-12-2021

Tổng số: 281
1

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-18-85

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

2

Giải pháp quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-SKKN15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:Tốt

3

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã đề tài: T2018-11-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Xếp loại:

4

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

5

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

6

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

7

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

8

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

9

Mã đề tài: T2015-32-45

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-12-2015

Xếp loại:Đạt

10

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

Tổng số: 4492 Bài báo quốc tế: 1504Bài báo quốc tế có chỉ số: 1104 Bài báo trong nước: 2994
4

Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: use of passion fruit peel silage in the diet of dairy cattle

Năm xuất bản:
2020

5

Năm xuất bản:
2020

6

Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: Quantification, chemical composition and posibility to make silage

Năm xuất bản:
2020

7

Use of cashew apple fruit silage in the cattle fattening diet

Năm xuất bản:
2020

8

Mutation c.307G>A in FUT1 gene has no effect on production performance of Yorkshire pigs in the tropics: the case of Vietnam

Năm xuất bản:
2020

9

Network analysis of the sick-pig commodity chain in Northern Vietnam: Risk of disease dissemination

Năm xuất bản:
2020

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 454590
Đang trực tuyến: 213
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp