Tìm kiếm

Tổng số: 1886
1

Mã đề tài: DP2018.06

Thời gian thực hiện:
01-06-2018 - 30-11-2019

2

Mã đề tài: DP.2018.04

Thời gian thực hiện:
01-06-2018 - 31-05-2020

3

Nghiên cứu tính chịu nhiệt và điều khiển quá trình chín đột biến của quả ở mức độ phân tử

Mã đề tài: B2018.NCCB.FWO.106-NN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-06-2018 - 01-06-2021

4

Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số miền núi đến năm 2030

Mã đề tài: 2018NN.CTNT.43.18/16-20

Thời gian thực hiện:
16-04-2018 - 16-10-2020

5

Nghiên cứu quy trình vi ghép chanh leo

Mã đề tài: T2018-01-01VB

Thời gian thực hiện:
01-03-2018 - 31-12-2018

6

Nghiên cứu nhân giống invitro cây Giảo cổ lam 7 lá

Mã đề tài: SV2018-01-03

Thời gian thực hiện:
20-01-2018 - 31-12-2018

7

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Estrogen ở lợn Yorkshire và Landrace bằng kỹ thuật PCR

Mã đề tài: T2018-02-11

Thời gian thực hiện:
02-01-2018 - 31-12-2018

8

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-12-2022

9

Sản xuất thử giống lúa ngắn ngày DCG72 tại các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

Mã đề tài: B2018-11-01SXTN

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2019

10

Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng HQ21 tại các tỉnh phía Bắc

Mã đề tài: B.DA.2018.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2019

Tổng số: 268
1

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

2

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:

3

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

Mã đề tài: T2017-01-02

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Xếp loại:Tốt

4

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

5

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

6

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

7

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

8

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

9

Mã đề tài: B2014-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

10

Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa hiên (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

Mã đề tài: B2014-11-46

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Tổng số: 2856 Bài báo quốc tế: 968Bài báo quốc tế có chỉ số: 629 Bài báo trong nước: 1891
4

Năm xuất bản:
2018

7

SCREENING ANTIBACTERIAL EFFECTS OF VIETNAMESE PLANT EXTRACTS AGAINST PATHOGENS CAUSED ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE IN SHRIMPS

Năm xuất bản:
2018

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 793926
Đang trực tuyến: 271
Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
Tạp chí khoa học và nông nghiệp Việt Nam
Quy trình thực hiện nhiệm vụ và Khoa Học Công Nghệ
Chợ Công nghệ và Thiết bị nông nghiệp