Tìm kiếm

Tổng số: 1776

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-12-2022

2

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Mã đề tài: B2017-11-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: B2017-11-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-05-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: 105.08-2017.11

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2020

5

Khai thác và phát triển nguồn gen cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Mã đề tài: NN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 01-06-2020

6

Sản xuất thử giống lúa ngắn ngày DCG72 tại các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

Mã đề tài: B2018-11-01SXTN

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2019

7

Mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn về tính chất phá hủy của thép TRIP dưới biến dạng uốn

Mã đề tài: NN.107.02-2017.17

Thời gian thực hiện:
09-12-2017 - 31-12-2019

8

Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn (PRRS)

Mã đề tài: NN.2017.03

Thời gian thực hiện:
01-12-2016 - 31-12-2019

Mã đề tài: T2017-01-03VBTĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2019

10

Phân tích di truyền tính trạng hiệu quả sử dụng đạm và một số tính trạng có liên quan ở các giống lúa địa phương

Mã đề tài: T2017-01-02VBTĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tổng số: 266

Mã đề tài: T2017-18-82

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 08-03-2018

Xếp loại:

2

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

Mã đề tài: T2017-18- 20VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 08-03-2018

Xếp loại:

3

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

Mã đề tài: T2016-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 01-12-2016

Xếp loại:Tốt

Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 01-06-2016

Xếp loại:

5

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

Mã đề tài: T2015-04-13

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 31-05-2016

Xếp loại:Xuất sắc

Mã đề tài: B2014-11-49

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

7

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

Mã đề tài: B2014-11-48

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

8

Mã đề tài: B2014-11-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

9

Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa hiên (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

Mã đề tài: B2014-11-46

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

Mã đề tài: B2014-11-45

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2015

Xếp loại:Khá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tổng số: 2523 Bài báo quốc tế: 890Bài báo quốc tế có chỉ số: 599 Bài báo trong nước: 1638

Năm xuất bản:
2018

3

A novel strain of porcine deltacoronavirus in Vietnam

Năm xuất bản:
2018

5

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ KHÔ Ở YÊN THẾ, BẮC GIANG

Năm xuất bản:
2018

8

Population modelling approach to optimise crop harvest strategy. The case of field tomato

Năm xuất bản:
2017

9

Quality Changes of Tomato During Fruit Development and Climacteric Ripening

Năm xuất bản:
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 564372
Đang trực tuyến: 1

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn