Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa hiên (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội (Lượt xem: 904)
Mã đề tài: B2014-11-46
Chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Phượng
Thư ký: Trịnh Thị Mai Dung
Tham gia: Vũ Văn Liết
Nguyễn Thị Lâm Hải
Phạm Thị Bích Phương
Nguyễn Hữu Cường
Mục tiêu: - Chọn, tạo được 1-2 dòng/giống hoa hiên phù hợp với trồng trọt trong điều kiện khí hậu tại Hà Nội và có triển vọng đưa vào sản xuất hoa thảm, hoa chậu, hoa bụi trang trí cảnh quan - Xây dựng được quy trình nhân giống hoa hiên. - Xây dựng được 1 mô hình cảnh quan sử dụng hoa hiên
Nội dung:
Sản phẩm: - Vườn tập đoàn hoa hiên - 1-2 Giống hoa hiên 1-3 cây lai -01 quy trình nhân giống vô tính hoa hiên bằng phương pháp tách chồi -01 Quy trình nhân giống vô tính hoa hiên bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào -01 Bản vẽ thiết kế cảnh quan quy mô nhỏ (5-15m2) - 01 Mô hình trang trí cảnh quan có sử dụng hoa hiên
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2014 - Đến ngày: 12/31/2015
Tổng kinh phí:
1

Nghiên cứu sử dụng vải kỹ thuật trong sản xuất hoa, cây cảnh

Mã đề tài: B2009-11-116

Thời gian thực hiện:
01-01-2009 - 31-12-2010

Mã đề tài: NN.NCCB.106.11-2010.46

Thời gian thực hiện:
01-01-2011 - 01-12-2014

Mã đề tài: DP2018.02

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 30-06-2020


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635324
Đang trực tuyến: 25

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn