Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân hữu cơ từ phụ phẩm quả vải tại vùng Lục Ngạn - Bắc Giang (Lượt xem: 986)
Mã đề tài: B2014-11-47
Chủ nhiệm: Vũ Thanh Hải
Thư ký: Nguyễn Thế Bình
Tham gia: Đinh Hồng Duyên
Nguyễn Tú Điệp
Mục tiêu: - Xây dựng được quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm quả vải. - Sử dụng phân hữu cơ được sản xuất từ phụ phẩm quả vải nâng cao được hiệu quả kinh tế từ 16% (so với không bón phân hữu cơ), nâng cao độ phì nhiêu đất trồng cây vải và củ đậu (là cây trồng hàng hóa đại diện khác) tại Lục Ngạn – Bắc Giang.
Nội dung:
Sản phẩm: Báo cáo phân tích, Mẫu
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2014 - Đến ngày: 12/31/2015
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2006-11-08

Thời gian thực hiện:
01-01-2006 - 31-12-2007

Mã đề tài: SV2015-01-02

Thời gian thực hiện:
01-04-2015 - 31-03-2016

Mã đề tài: SV2017-01-14

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 648216
Đang trực tuyến: 3

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn