Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam. (Lượt xem: 932)
Mã đề tài: B2014-11-48
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Hiền
Thư ký: Quyền Đình Hà (B)
Tham gia: Ngô Thị Thuận
Nguyễn Thị Tuyết Lan
Mai Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Huyền
Đỗ Thị Nhài
Trần Mạnh Hải
Ngô Thị Thu Hằng
Mục tiêu: - Đánh giá được thực trạng hoạt động của một số Sở giao dịch hàng hóa nông sản ở Việt Nam trong những năm qua. - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các Sở giao dịch hàng hóa nông sản Việt Nam. - Đề xuất được giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các Sở giao dịch hàng hóa nông sản tại Việt Nam.
Nội dung:
Sản phẩm: Báo cáo phân tích & Bản kiến nghị
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2014 - Đến ngày: 12/31/2015
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2008-11-89

Thời gian thực hiện:
01-01-2008 - 31-12-2009

Mã đề tài: B2008-11-90

Thời gian thực hiện:
01-01-2008 - 31-12-2009

Mã đề tài: T2012-06-04TĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 30-06-2013

Mã đề tài: B2013-11-26

Thời gian thực hiện:
01-01-2013 - 31-12-2015


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635319
Đang trực tuyến: 20

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn