Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao (Lượt xem: 889)
Mã đề tài: B2014-11-49
Chủ nhiệm: Ngô Trí Dương
Thư ký: Lại Văn Song
Tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Lâm Hải
Bùi Quốc Huy
Mục tiêu: Xây dựng được một hệ thống điều khiển giám sát các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng dụng sản xuất hoa đồng tiền.
Nội dung:
Sản phẩm: Báo cáo phân tích, Quy trình
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2014 - Đến ngày: 12/31/2015
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2006-11-29

Thời gian thực hiện:
01-01-2006 - 31-12-2007

Mã đề tài: B2009-11-135

Thời gian thực hiện:
01-01-2009 - 31-12-2010

Mã đề tài: B2009-11-139

Thời gian thực hiện:
01-04-2009 - 30-04-2011

Mã đề tài: SV2015-05-66

Thời gian thực hiện:
01-04-2015 - 31-03-2016


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635326
Đang trực tuyến: 27

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn