Tìm kiếm:

Tên đề tài: Xây dựng mô hình trồng cỏ Ruzi (Brachiaria ruziziensis) và cây keo dậu (Leucocephala leucaena) phục vụ phát triển đàn dê tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) (Lượt xem: 230)
Mã đề tài: T2015- 05 - ĐTN
Chủ nhiệm: Phạm Thị Dung
Thư ký: Đào Thị Hiệp
Tham gia:
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 6/1/2015 - Đến ngày: 6/1/2016
Tổng kinh phí:

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635325
Đang trực tuyến: 26

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn