Tìm kiếm:

Tên đề tài: Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn (Lượt xem: 269)
Mã đề tài: T2016-11-47
Chủ nhiệm: Nguyễn Hải Núi
Thư ký: Administrator
Tham gia:
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2016 - Đến ngày: 12/1/2016
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: SV2014-11-63

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2014

Mã đề tài: T2013-11-37

Thời gian thực hiện:
01-12-2013 - 01-12-2014

Mã đề tài: T2017-11- 17VB

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635327
Đang trực tuyến: 28

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn