Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp một số cây dược liệu chủ lực (đinh lăng, chè dây, giảo cổ lam, đương quy, ba kích) cho vùng trồng chính (Lượt xem: 941)
Mã đề tài: B2017 - 01
Chủ nhiệm: Ninh Thị Phíp
Thư ký: Nguyễn Thị Sơn
Tham gia: Trần Văn Quang
Nguyễn Mai Thơm
Nguyễn Thị Thanh Hải
Bùi Thế Khuynh
Vũ Ngọc Thắng
Mục tiêu: Tuyển chọn được giống và xác định được các biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp phù hợp với GACP - WHO cho một số cây dược liệu chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2018 - Đến ngày: 12/1/2022
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2009-11-150GEN

Thời gian thực hiện:
01-05-2009 - 30-04-2010

Mã đề tài: B2010-11-153GEN

Thời gian thực hiện:
01-05-2010 - 30-04-2011

Mã đề tài: SV2013-01-17

Thời gian thực hiện:
01-01-2013 - 31-12-2013

Mã đề tài: SV2012-01-06

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2012

Mã đề tài: NN.DAĐL-2012/06

Thời gian thực hiện:
01-12-2012 - 31-12-2015

Mã đề tài: SV2015-01-04

Thời gian thực hiện:
01-04-2015 - 31-03-2016

Mã đề tài: T2015-01-03

Thời gian thực hiện:
01-05-2015 - 30-05-2016

Mã đề tài: SV2016-01-05

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 31-12-2016

Mã đề tài: T2013-01-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-12-2013 - 31-12-2015

Mã đề tài: SV2017-01-06

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

12

Nhân giống cây xạ đen bằng phương pháp giâm cành

Mã đề tài: SV2017-01-18

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

13

Nghiên cứu nhân giống invitro cây Giảo cổ lam 7 lá

Mã đề tài: SV2018-01-03

Thời gian thực hiện:
01-08-2018 - 31-12-2018

Mã đề tài: ĐP.2016.NH.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2016 - 31-12-2017


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635318
Đang trực tuyến: 19

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn