Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Lượt xem: 595)
Mã đề tài: B2017-11-02
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thành
Thư ký: Luyện Hữu Cử
Tham gia: Cao Việt Hà
Nguyễn Thu Hà
Ngô Thanh Sơn
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Văn Thao
Nhà khoa học ngoài HV (3)
Nhà khoa học ngoài HV (2)
Nhà khoa học ngoài HV (1)
Mục tiêu: - Xác định được các mức độ khô hạn đối với sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận theo 3 kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam năm 2016 trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Xác định được các giải pháp sử dụng đất thích hợp ứng phó khô hạn trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Xây dựng được các mô hình ứng dụng các giải pháp sử dụng đất thích hợp ứng phó với khô hạn có hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 20% so với mô hình canh tác truyền thông của người dân trong vùng khô hạn duyên hải Nam Trung Bộ - Hoàn thiện quy trình canh tác một số cây trồng chính trên địa bàn nghiên cứu được Sở NN và PTNT chấp nhận ứng dụng trong sản xuất
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2017 - Đến ngày: 12/31/2020
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2006-11-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2006 - 31-12-2007

Mã đề tài: B2010-11-159

Thời gian thực hiện:
01-01-2010 - 31-12-2011

Mã đề tài: SV2014-04-30

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2014

Mã đề tài: SV2014-04-31

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2014

Mã đề tài: SV2017-04-45

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

6

Nghiên cứu chất lượng nước Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Mã đề tài: SV2018-04-47

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635331
Đang trực tuyến: 32

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn