Tìm kiếm:

Tên đề tài: Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng (Lượt xem: 101)
Mã đề tài: T2017-01-02
Chủ nhiệm: Bùi Thế Khuynh
Thư ký: Vũ Ngọc Thắng
Tham gia: Vũ Đình Chính
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 3/8/2017 - Đến ngày: 12/31/2017
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: T2012-01-05

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 30-12-2012

Mã đề tài: T2018-01-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Mã đề tài: T2018-01-08

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635314
Đang trực tuyến: 15

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn