Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao. (Lượt xem: 303)
Mã đề tài: T2017-18- 20VB
Chủ nhiệm: Đoàn Thị Yến
Thư ký: Phạm Quang Tuân
Tham gia:
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 3/8/2017 - Đến ngày: 12/31/2017
Tổng kinh phí:

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 648210
Đang trực tuyến: 3

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn