Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả của sản xuất một số loại rau, quả ở các tỉnh phía Bắc (Lượt xem: 372)
Mã đề tài: B2017-11-01TĐ
Chủ nhiệm: Phạm Văn Cường
Thư ký: Trần Thị Minh Hằng
Tham gia: Đoàn Văn Lư
Vũ Thanh Hải
Tăng Thị Hạnh
Nguyễn Thị Minh (MT)
Nguyễn Thu Hà
Trần Thị Lan Hương (CNTP)
Bùi Ngọc Tấn
Võ Hữu Công
Nguyễn Thị Ái Nghĩa
Nhà khoa học ngoài HV (1)
Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát : Xác định được hạn chế, nghiên cứu đề xuất được các giải pháp tăng cường sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ trong sản xuất một số loại rau và cam, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và giảm ô nhiễm môi trường ở các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu cụ thể 1) Nắm được hiện trạng sử dụng phân bón hữu cơ và xác định được tiềm năng của việc sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ trong sản xuất rau quả ở một số tỉnh phía Bắc; 2) Xác định được các chế phẩm hiện có với hiệu quả cao để xử lý phụ phẩm trồng trọt và chất thải chăn nuôi làm phân hữu cơ; 3) Nghiên cứu tạo ra các chế phẩm mới để xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ; 4) Xây dựng quy trình sử dụng hiệu quả nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ thay thế 40-50% phân hóa học cho sản xuất rau 20-30% phân hóa học cho sản xuất cây ăn quả, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; 5) Xây dựng mô hình sản xuất rau và cam lợi nhuận tăng từ 10-25% thông qua việc sử dụng nguyên liệu hữu cơ và phân hữu cơ;
Nội dung:
Sản phẩm: 01 Báo cáo hiện trạng sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ cho sản xuất rau cam tại các tỉnh phía Bắc 01 Báo cáo tổng hợp về chế phẩm sinh học phân giải hữu cơ và hiệu lực của các chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. 01 Qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phụ phẩm trồng trọt 01 Qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý chất thải chăn nuôi 01 Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ , phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ cho sản xuất một số loại rau an toàn 01 Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ , phân hữu cho sản xuất một số loại rau hữu cơ 01Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ cho cây cam 04 Mô hình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ cho sản xuất rau 02 Mô hình sử dụng nguyên liệu hữu cơ và phân hữu cơ cho sản xuất rau hữu cơ 03 Mô hình sản xuất cam sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân hữu cơ 2-3 Bài báo khoa học 1- 2 học viên sau đại học
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 5/1/2017 - Đến ngày: 12/31/2021
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2007-11-66TĐ

Thời gian thực hiện:
07-01-2007 - 31-07-2009

Mã đề tài: BNN.2012.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2012

Mã đề tài: T2017-01-02VBTĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2019

Mã đề tài: HTQT-04

Thời gian thực hiện:
01-01-2010 - 01-01-2015


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635320
Đang trực tuyến: 21

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn