Tìm kiếm:

Tên đề tài: Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học (Lượt xem: 109)
Mã đề tài: B.GEN.2017.01
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trang
Thư ký: Trần Thị Thanh Hà
Tham gia: Phạm Hồng Ngân
Nguyễn Bá Hiên
Phan Hữu Tôn
Vũ Thị Ngọc
Vũ Thị Bích Hạnh
Tống Văn Hải
Mục tiêu: - Lưu giữ an toàn các mẫu giống (lúa, ngô, cà chua) nhập nội bằng ngân hàng gen hạt - Lưu giữa an toàn nguồn gen vi sinh vật thú y - Đánh giá chi tiết nguồn gen : Đặc điểm nông sinh học
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2017 - Đến ngày: 12/31/2020
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: T2018-03-23

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018

Mã đề tài: T2018-03-28

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635316
Đang trực tuyến: 17

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn