Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ để ứng dụng vào kiểm kê phát thải và đánh giá tác động lên chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội, Việt Nam (Lượt xem: 234)
Mã đề tài: 105.08-2017.11
Chủ nhiệm: Phạm Châu Thùy
Thư ký: Đỗ Thủy Nguyên
Tham gia: Nguyễn Thị Minh (MT)
Nhà khoa học ngoài HV (1)
Nhà khoa học ngoài HV (2)
Nhà khoa học ngoài HV (3)
Nhà khoa học ngoài HV (4)
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm: - Hệ số phát thải cho các chất ô nhiễm phân tích dựa trên phương pháp cân bằng carbon và tỷ lệ phát thải, phương pháp đánh giá có độ chính xác cao - Bản đồ diện tích lứa, sản lượng lúa, khối lượng rơm rạ sử dụng ảnh vệ tinh - Kiểm kê phát thải các chất ô nhiễm độc hại từ hoạt động đốt rơm dựa trên bản đồ lúa và hệ số phát thải của Việt Nam - Báo cáo kết quả đánh giá tác động của hoạt động đốt rơm rạ lên chất lượng không khí khu vực thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2018 - Đến ngày: 12/31/2020
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: T2015-04-05TĐ

Thời gian thực hiện:
01-06-2015 - 31-12-2016

Mã đề tài: SV2017-04-36

Thời gian thực hiện:
08-03-2017 - 31-12-2017

Mã đề tài: SV2018-04-39

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2018


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635321
Đang trực tuyến: 22

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn