Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu các phương pháp cải thiện mức độ an toàn thịt lợn ở miền Bắc Việt Nam (Lượt xem: 118)
Mã đề tài: Nhánh 1: ACI 027/A
Chủ nhiệm: Phạm Văn Hùng
Thư ký: Nguyễn Thị Thu Huyền (KT&PTNT)
Tham gia: Lê Thị Long Vỹ
Giang Hương
Trần Thế Cường
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2018 - Đến ngày: 12/31/2022
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2009-11-128

Thời gian thực hiện:
01-01-2009 - 30-06-2010

Mã đề tài: B2010-11-181

Thời gian thực hiện:
01-01-2010 - 31-12-2010

Mã đề tài: ĐP.2012.5

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2013

4

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn ở Việt Nam

Mã đề tài: HV2016.LT.02

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2017

Mã đề tài: HV2016.LT.04

Thời gian thực hiện:
01-01-2014 - 31-12-2018

Mã đề tài: HTQT-07

Thời gian thực hiện:
01-01-2011 - 31-12-2015

Mã đề tài: HTQT-10

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2017

Mã đề tài: Nhánh 1 LPS/2015/037/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635330
Đang trực tuyến: 31

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn