Tìm kiếm:

Tên đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị bò thịt tỉnh Điện Biên (Lượt xem: 99)
Mã đề tài: Nhánh 2 LPS/2015/037/B
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Dương Nga
Thư ký: Trần Thế Cường
Tham gia: Nguyễn Thị Thu Huyền (KT&PTNT)
Nguyễn Thị Huyền Trang
Giang Hương
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm:
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 1/1/2018 - Đến ngày: 12/31/2021
Tổng kinh phí:

Mã đề tài: B2010-11-181

Thời gian thực hiện:
01-01-2010 - 31-12-2010

Mã đề tài: HV2016.LT.03

Thời gian thực hiện:
01-01-2012 - 31-12-2017

Mã đề tài: Nhánh 2: ACI 027/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635329
Đang trực tuyến: 30

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn