Tìm kiếm:

Tên bài báo: Laws, Regulations, Guidelines, and Principles Pertaining to Laboratory Animals in Southeast Asia (Lượt xem: 91)
Mã bài báo: QT.KTY.2018.4087
Tác giả: TS. Nguyễn Bá Tiếp
Tên tạp chí: Laboratory Animals (Second Edition) Regulations and Recommendations for the Care and Use of Animals in Research 2018
Nội dung:
Nước xuất bản: Hà Lan
Năm xuất bản: 2018
Chỉ số:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128498804000118
3

Antagonistic Effects of Gingko biloba and Sophora japonica on Cerebral Vasoconstriction in Response to Histamine, 5-Hydroxytryptamine, U46619 and Bradykinin.

Năm xuất bản:
2016

Năm xuất bản:
2016


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635334
Đang trực tuyến: 35

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn