Tìm kiếm:

(*) Dữ liệu đang được cập nhật

Năm xuất bảnTrong nướcQuốc tếBài báo trong danh mục ISI và Scopus
2018 94 63 43
2017 410 99 54
2016 486 129 67
2015 325 113 71
2014 214 113 65
2013 92 98 49
2012 72 57 36
2011 53 63 37
2010 24 34 22
2009 22 48 31
2008 24 24 12
Tổng 1816 841 487
1

Nghiên cứu liên kết công tư trong chuỗi giá trị thịt lợn an toàn ở Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 2: ACI 027/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

2

Nghiên cứu các phương pháp cải thiện mức độ an toàn thịt lợn ở miền Bắc Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 1: ACI 027/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-12-2022

Mã đề tài: B2017-11-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-05-2017 - 31-12-2021

5

Nghiên cứu chuỗi giá trị bò thịt tỉnh Điện Biên

Mã đề tài: Nhánh 2 LPS/2015/037/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

6

Nghiên cứu chuyển dịch chăn nuôi bò thịt từ quảng canh sang thâm canh vùng đất dốc miền núi Tây Bắc

Mã đề tài: Nhánh 1 LPS/2015/037/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

7

Nghiên cứu tính chịu nhiệt và điều khiển quá trình chín đột biến của quả ở mức độ phân tử

Mã đề tài: B2018.NCCB.FWO.106-NN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-06-2018 - 01-06-2021

Mã đề tài: B2018.NCCB.106.99-2017.15

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-01-2021

9

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Mã đề tài: B2017-11-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: B.GEN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 635354
Đang trực tuyến: 53

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn