Tìm kiếm:

(*) Dữ liệu đang được cập nhật

Năm xuất bảnTrong nướcQuốc tếBài báo trong danh mục ISI và Scopus
2018 86 53 36
2017 413 97 53
2016 486 128 66
2015 326 113 71
2014 214 113 65
2013 91 98 49
2012 72 57 36
2011 53 63 37
2010 24 31 19
2009 22 46 29
2008 24 24 12
Tổng 1811 823 473
1

Nghiên cứu liên kết công tư trong chuỗi giá trị thịt lợn an toàn ở Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 2: ACI 027/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

2

Nghiên cứu các phương pháp cải thiện mức độ an toàn thịt lợn ở miền Bắc Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 1: ACI 027/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-12-2022

Mã đề tài: B2017-11-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-05-2017 - 31-12-2021

5

Nghiên cứu chuỗi giá trị bò thịt tỉnh Điện Biên

Mã đề tài: Nhánh 2 LPS/2015/037/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

6

Nghiên cứu chuyển dịch chăn nuôi bò thịt từ quảng canh sang thâm canh vùng đất dốc miền núi Tây Bắc

Mã đề tài: Nhánh 1 LPS/2015/037/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

7

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Mã đề tài: B2017-11-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: B.GEN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: 105.08-2017.11

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2020

10

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại một số vùng sinh thái phù hợp ở Việt Nam

Mã đề tài: HNQT/SPĐP/07.17

Thời gian thực hiện:
01-09-2017 - 01-09-2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Năm xuất bản:
2018

Năm xuất bản:
2018

5

Năm xuất bản:
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 610884
Đang trực tuyến: 12

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn