Tìm kiếm:

(*) Dữ liệu đang được cập nhật

NămCấp nhà nướcBộ GD&DTBộ NN & PTNTHợp tác quốc tếĐề tài với các địa phươngCơ sở (gồm cấp Trường + Sinh viên)Tổng số
2018 8 0 9 10 18 237 288
2017 8 0 13 17 21 216 281
2016 16 1 14 17 23 165 332
2015 24 32 10 20 18 76 266
2014 24 37 2 23 17 198 307
Tổng 38 48 23 41 51 765 1073
1

Nghiên cứu liên kết công tư trong chuỗi giá trị thịt lợn an toàn ở Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 2: ACI 027/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

2

Nghiên cứu các phương pháp cải thiện mức độ an toàn thịt lợn ở miền Bắc Việt Nam

Mã đề tài: Nhánh 1: ACI 027/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2022

Mã đề tài: B2017 - 01

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 01-12-2022

Mã đề tài: B2017-11-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-05-2017 - 31-12-2021

5

Nghiên cứu chuỗi giá trị bò thịt tỉnh Điện Biên

Mã đề tài: Nhánh 2 LPS/2015/037/B

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

6

Nghiên cứu chuyển dịch chăn nuôi bò thịt từ quảng canh sang thâm canh vùng đất dốc miền núi Tây Bắc

Mã đề tài: Nhánh 1 LPS/2015/037/A

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2021

7

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Mã đề tài: B2017-11-02

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: B.GEN.2017.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2017 - 31-12-2020

Mã đề tài: 105.08-2017.11

Thời gian thực hiện:
01-01-2018 - 31-12-2020

10

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại một số vùng sinh thái phù hợp ở Việt Nam

Mã đề tài: HNQT/SPĐP/07.17

Thời gian thực hiện:
01-09-2017 - 01-09-2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Năm xuất bản:
2018

Năm xuất bản:
2018

5

Treatment of Highly Concentrated Waste Water by Acidification Followed by Ozonation

Năm xuất bản:
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 610880
Đang trực tuyến: 8

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

    84-462617532

  • EMAIL HỖ TRỢ

    pqlkh@vnua.edu.vn