Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
1 QDQL 06/10/2016 Quy định về quản lý đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học
2 NVKHCN_QG 28/09/2016 Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
3 PNX-HVN 26/09/2016 Phiếu nhận xét kết quả đề tài
4 TMDT 11/07/2016 Mẫu thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện
5 BCTK-HVN 11/07/2016 Mẫu báo cáo tổng kết đề tài trọng điểm cấp Học viện
6 BSTM-HVN 11/07/2016 Mẫu bổ sung thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện
7 BCDK-HVN 11/07/2016 Mẫu báo cáo định kỳ đề tài trọng điểm cấp Học viện
8 17/2016/TT-BNNPTNT 24/06/2016 Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NVKHCN_BO 16/06/2016 Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ NN&PTNT
10 QTCV 03/06/2016 Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực KHCN
11 BMQT 03/06/2016 Biểu mẫu Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực KHCN
12 SV3b PhieuDG TM 01/03/2016 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
13 SV3a BBDG TM 01/03/2016 Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề tài SVNCKH
14 SV2 TMĐT SVNCKH 01/03/2016 Thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
15 SV5 BCTKĐT SVNCKH 01/03/2016 Báo cáo tổng kết đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
16 SV6a BBDGNTĐT SVNCKH 01/03/2016 Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
17 SV6b PDGNTĐT SVNCKH 01/03/2016 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
18 SV4 BCTD ĐT SVNCKH 01/03/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
19 SV1 DMĐT SVNCKH 01/03/2016 Danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
20 LLTC 31/12/2015 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện
21 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
22 96/2010/NĐ-CP 02/12/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chí
23 BCCĐ 27/11/2015 Hướng dẫn viết báo cáo, nghiệm thu chuyên đề KH&CN
24 DDC-HVN 23/10/2015 Mẫu đơn xin điểu chỉnh đề tài cấp Học viện
25 T2a1.PGSTM-HVN 23/10/2015 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài
26 T1a.TMĐT_HVN 23/10/2015 Mẫu thuyết minh đề tài cấp Học viên
27 T2b.BCTK-HVN 23/10/2015 Báo cáo tổng kết đề tài
28 T2c.PDG.HVN 23/10/2015 Phiếu đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài
29 T1d.DMDT-HVN 23/10/2015 Danh mục đề tài
30 T1c.BBTCĐT-HVN 23/10/2015 Biên bản tuyển chọn đề tài cấp Học viện
31 T2d-BBNT-HVN 23/10/2015 Biên bản nghiệm thu kết quả đề tài
32 T1b.PĐGTM-HVN 23/10/2015 Mẫu phiếu đánh giá thuyết minh đề tài
33 T2a.BCTD-HVN 23/10/2015 Báo cáo tiến độ đề tài cấp Học viện
34 QUY TRÌNH TÓM TẮT 23/10/2015 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP HỌC VIỆN
35 3748/QĐ-BNN-KH 15/09/2015 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
36 11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
37 19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
38 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
39 08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
40 17/VBHN-BKHCN 27/04/2015 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2015 Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
41 18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
43 13/2015/TT-BNNPTNT 25/03/2015 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 05/2015/TT-BKHCN 12/03/2015 Thông tư quy đỊnh tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
45 04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
46 16/VBHN-BKHCN 09/03/2015 Văn bản hợp nhất số 16 /VBHN-BKHCN ngày 09/3/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
47 02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
48 05/VBHN-BKHCN 11/02/2015 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
49 A-1258 05/02/2015 Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A-1258
50 230/BGDĐT-KHCNMT 16/01/2015 Triển khai Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây