Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Học viện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
1 QDQL 06/10/2016 Quy định về quản lý đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học
2 PNX-HVN 26/09/2016 Phiếu nhận xét kết quả đề tài
3 TMDT 11/07/2016 Mẫu thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện
4 BCTK-HVN 11/07/2016 Mẫu báo cáo tổng kết đề tài trọng điểm cấp Học viện
5 BSTM-HVN 11/07/2016 Mẫu bổ sung thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện
6 BCDK-HVN 11/07/2016 Mẫu báo cáo định kỳ đề tài trọng điểm cấp Học viện
7 SV3b PhieuDG TM 01/03/2016 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
8 SV3a BBDG TM 01/03/2016 Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề tài SVNCKH
9 SV2 TMĐT SVNCKH 01/03/2016 Thuyết minh đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
10 SV5 BCTKĐT SVNCKH 01/03/2016 Báo cáo tổng kết đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
11 SV6a BBDGNTĐT SVNCKH 01/03/2016 Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
12 SV6b PDGNTĐT SVNCKH 01/03/2016 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
13 SV4 BCTD ĐT SVNCKH 01/03/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
14 SV1 DMĐT SVNCKH 01/03/2016 Danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
15 LLTC 31/12/2015 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện
16 DDC-HVN 23/10/2015 Mẫu đơn xin điểu chỉnh đề tài cấp Học viện
17 T2a1.PGSTM-HVN 23/10/2015 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài
18 T1a.TMĐT_HVN 23/10/2015 Mẫu thuyết minh đề tài cấp Học viên
19 T2b.BCTK-HVN 23/10/2015 Báo cáo tổng kết đề tài
20 T2c.PDG.HVN 23/10/2015 Phiếu đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài
21 T1d.DMDT-HVN 23/10/2015 Danh mục đề tài
22 T1c.BBTCĐT-HVN 23/10/2015 Biên bản tuyển chọn đề tài cấp Học viện
23 T2d-BBNT-HVN 23/10/2015 Biên bản nghiệm thu kết quả đề tài
24 T1b.PĐGTM-HVN 23/10/2015 Mẫu phiếu đánh giá thuyết minh đề tài
25 T2a.BCTD-HVN 23/10/2015 Báo cáo tiến độ đề tài cấp Học viện
26 QUY TRÌNH TÓM TẮT 23/10/2015 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP HỌC VIỆN
27 A-1258 05/02/2015 Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A-1258
28 1.Phuluc1. 05/12/2014 Quy định quản lý đề tài cấp Học viện
29 2. PL2 05/12/2014 Quy định quản lý đề tài trọng điểm cấp Học viện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây