Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản KH&CN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
1 NVKHCN_QG 28/09/2016 Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
2 NVKHCN_BO 16/06/2016 Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ NN&PTNT
3 QTCV 03/06/2016 Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực KHCN
4 BMQT 03/06/2016 Biểu mẫu Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực KHCN
5 96/2010/NĐ-CP 01/12/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chí
6 BCCĐ 27/11/2015 Hướng dẫn viết báo cáo, nghiệm thu chuyên đề KH&CN
7 19/2015/QĐ-TTg 14/06/2015 Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
8 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 21/04/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
9 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC 16/12/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
10 66/2014/QĐ-TTg 24/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
11 99/2014/NĐ-CP 24/10/2014 Nghị định Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
12 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
13 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 24/08/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
14 ĐKKQ_KHCN 15/08/2014 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
15 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
16 79/2014/TTLT-BTCBKHCN 17/06/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
17 23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
18 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
19 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN 24/12/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
20 99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
21 64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
22 899/QĐ-TTg 09/06/2013 Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
23 29/2013/QH13 28/03/2013 Luật khoa học và công nghệ
24 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 19/12/2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
25 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 19/12/2012 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
26 592/QĐ-TTg 21/05/2012 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
27 418/QĐ-TTg 10/04/2012 Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
28 13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
29 27/QĐ-TTg 04/01/2012 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
30 103/2011/NĐ-CP 14/11/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
31 122/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
32 97/2010/NĐ-CP 20/09/2010 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
33 97/2010/TT-BTC 05/07/2010 THÔNG TƯ Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
34 800/QĐ-TTg 03/06/2010 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
35 36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỏ hữu trí tuệ
36 49/2009/NĐ-CP 21/05/2009 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
37 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
38 152 /2007/TTLT/BTC-BKHCN 16/12/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)
39 57/2007/TT-BTC 10/06/2007 THÔNG TƯ Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
40 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 06/05/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
41 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN 01/01/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
42 80/2006/QH11 29/11/2006 Luật chuyển giao công nghệ
43 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN 03/10/2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
44 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
45 103/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
46 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ
47 91/2005/TT-BTC 17/10/2005 THÔNG TƯ Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây