NămCấp nhà nướcBộ GD&DTBộ NN & PTNTHợp tác quốc tếĐề tài với các địa phươngCơ sở (gồm cấp Trường + Sinh viên)Tổng số
2020 9 0 13 13 16 95 157
2019 12 0 14 23 28 133 220
2018 10 0 9 19 28 262 339
2017 8 0 13 17 23 216 282
2016 16 1 14 17 24 165 332
Tổng 30 14 38 45 58 766 1063

Tìm kiếm

Tổng số: 2139
1

Mã đề tài: T2020-10-49*

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

2

Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp.

Mã đề tài: T2020-10-48

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loại bệnh trên gà

Mã đề tài: T2020-10-47

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

4

Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web

Mã đề tài: T2020-10-46

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 14-04-2020

5

Mã đề tài: HV2020-40-2

Thời gian thực hiện:
14-04-2020 - 31-12-2020

6

Mã đề tài: NF.2020.08/2020/TN

Thời gian thực hiện:
01-04-2020 - 31-03-2023

7

Mã đề tài: NF.2020.502.01-2019.313

Thời gian thực hiện:
01-03-2020 - 01-03-2022

8

Khai thác và phát triển nguồn gen một số chủng virus gây bệnh (Porcine parvo virus - PPV, porcine pseudorabies virus - PPR, goatpox virus - GTPV) phục vụ chẩn đoán và sản xuất vắc xin phòng bệnh

Mã đề tài: QG.2020-NVQG-2020/ĐT.02

Thời gian thực hiện:
01-03-2020 - 28-02-2023

9

Mã đề tài: SV2020-09-55

Thời gian thực hiện:
31-01-2020 - 31-12-2020

10

Mã đề tài: SV2020-09-54

Thời gian thực hiện:
31-01-2020 - 31-12-2020

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 190997
Đang trực tuyến: 229