NămCấp nhà nướcBộ GD&DTBộ NN & PTNTHợp tác quốc tếĐề tài với các địa phươngCơ sở (gồm cấp Trường + Sinh viên)Tổng số
2019 7 0 13 15 19 26 88
2018 10 0 9 18 28 251 327
2017 8 0 13 17 23 216 282
2016 16 1 14 17 24 165 332
2015 24 32 10 20 18 76 266
Tổng 34 46 28 45 54 602 918

Tìm kiếm

Tổng số: 1925
1

Mã đề tài: ĐP.2019.01

Thời gian thực hiện:
14-03-2019 - 28-02-2020

2

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

Mã đề tài: B.2019.03

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

3

Chọn tạo hai giống gà liên mnh có năng suất cao

Mã đề tài: B.2019.02

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

4

Mã đề tài: B.2018.05

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2020

5

Mã đề tài: B.2018.04

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

6

Mã đề tài: B.201.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-06-2021

7

Ứng dụng phương pháp PCR và Real-time PCR để chuẩn đoán bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

Mã đề tài: T2019-03-01TĐ

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

8

Chương trình trao đổi hợp tác giáo dục song phương về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh quan môi trường bền vững

Mã đề tài: 1169/QD-BNN

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-01-2021

9

Mã đề tài: IFS_TTH_2018

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-01-2021

10

Phân tích chuỗi giá trị thực phẩm và xây dựng chiến lược thành phố thực phẩm thông minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 cho thành phố Đà Nẵng

Mã đề tài: 187/HDDVTV-HVN

Thời gian thực hiện:
01-12-2018 - 01-12-2019

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 976801
Đang trực tuyến: 233