NămCấp nhà nướcBộ GD&DTBộ NN & PTNTHợp tác quốc tếĐề tài với các địa phươngCơ sở (gồm cấp Trường + Sinh viên)Tổng số
2020 6 0 10 12 14 29 80
2019 10 0 14 22 26 132 214
2018 10 0 9 19 28 260 337
2017 8 0 13 17 23 216 282
2016 16 1 14 17 24 165 332
Tổng 27 14 33 44 56 697 979

Tìm kiếm

Tổng số: 2061
1

Nghiên cứu nguồn vật liệu cà chua mang gen đột biến iaa9 có khả năng tạo quả không hạt

Mã đề tài: SV2019-01-10

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

2

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và chất lượng hoa của một số tổ hợp lai Huệ mưa năm 2019

Mã đề tài: SV2019-01-09

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

3

Mã đề tài: SV2019-01-08

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

4

Mã đề tài: SV2019-01-07

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

5

Biểu hiện của gen VrDREB2A ở các giai đoạn sinh trưởng của đậu xanh trong điều kiện hạn

Mã đề tài: SV2019-01-06

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

6

Mã đề tài: SV2019-01-05

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

7

Nghiên cứu khả năng nảy mầm và chịu hạn của một số mẫu giống sim (Rhodomyrtus tomentosa) tại Gia Lâm, Hà Nội

Mã đề tài: SV2019-01-04

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

8

Mã đề tài: SV2019-01-03

Thời gian thực hiện:
08-01-2020 - 08-01-2020

9

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp cẩm có năng suất cao và giàu anthocyanin tại các tỉnh phía Bắc

Mã đề tài: B2020-BNN-01

Thời gian thực hiện:
01-01-2020 - 31-12-2024

10

Mã đề tài: SV2019-02-12

Thời gian thực hiện:
30-12-2019 - 30-12-2019

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65168
Đang trực tuyến: 246