NămCấp nhà nướcBộ GD&DTBộ NN & PTNTHợp tác quốc tếĐề tài với các địa phươngCơ sở (gồm cấp Trường + Sinh viên)Tổng số
2019 7 0 12 17 20 27 91
2018 10 0 9 18 28 251 327
2017 8 0 13 17 23 216 282
2016 16 1 14 17 24 165 332
2015 24 32 10 20 18 76 266
Tổng 34 47 28 47 55 604 924

Tìm kiếm

Tổng số: 1929
1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí nén

Mã đề tài: HNQT/SPĐP/09.19

Thời gian thực hiện:
01-07-2019 - 31-12-2020

2

Chọn tạo giống lúa japonica phù hợp với chế biến dầu cám gạo tại Việt Nam

Mã đề tài: HNQT/SPĐP/08.19

Thời gian thực hiện:
01-07-2019 - 31-12-2020

3

Mã đề tài: ĐP.2019.02

Thời gian thực hiện:
01-06-2019 - 31-08-2020

4

Mã đề tài: ĐP.2019.01

Thời gian thực hiện:
14-03-2019 - 28-02-2020

5

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

Mã đề tài: B.2019.03

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

6

Chọn tạo hai giống gà liên mnh có năng suất cao

Mã đề tài: B.2019.02

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

7

Mã đề tài: B.2018.05

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2020

8

Mã đề tài: B.2018.04

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2022

9

Mã đề tài: B.201.01

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 01-06-2021

10

Thử phần mềm

Mã đề tài: T2019-11-KHCN

Thời gian thực hiện:
01-01-2019 - 31-12-2019

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2644911
Đang trực tuyến: 229